Naar school in Kortrijk

 
Gemeentelijk onderwijs

 

 
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 

 
Methode-onderwijs

 

 
Protestants-christelijk onderwijs 

 

 
Vrij gesubsidieerd katholiek onderwijs