basisonderwijs

Gemeentelijk onderwijs
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Methode-onderwijs
Protestants-christelijk onderwijs 
Vrij gesubsidieerd katholiek onderwijs