Naar school in Kortrijk

{slider Bij wie kan ik terecht voor meer informatie over aanmelden en inschrijven?|green}

Heb je vragen over aanmelden en inschrijven, dan kan je terecht bij
- de basisschool van je kind
- de secundaire scholen
- de CLB's
- de stads- of gemeentediensten onderwijs
- de LOP-deskundige

{slider Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het aanmelden?|green}

Heb je geen computer of wil je ondersteuning bij het aanmelden, dan kan je terecht bij
- de brugfiguren basis- en secundair onderwijs
- de stads- en gemeentediensten (OCMW, Sociaal Huis,...)
- de bibliotheken
- de digipunten Kortrijk
- de onderwijsambassadeurs
- het Agentschap Integratie en Inburgering

{slider Moet ik mijn kind aanmelden?|green}

Als je jouw kind niet aanmeldt, dan kan je pas vanaf 16 mei 2023 in een school inschrijven voor het schooljaar 2023-2024. Op dat moment zijn er in sommige scholen geen vrije plaatsen meer. Aanmelden is dus de boodschap!

{slider Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?|green}

 • Athena - campus Drie Hofsteden
 • Athena - campus Heule
 • Athena - campus Pottelberg
 • Don Boscollege Kortrijk
 • Guldensporencollege Engineering
 • Guldensporencollege Harelbeke
 • Guldensporencollege Plein
 • Guldensporencollege Zuid
 • PTI Kortrijk
 • RHIZO College Zwevegem
 • RHIZO Hotelschool
 • RHIZO Lifestyleschool
 • RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen
 • RHIZO Secundaire freinetschool 't Vier
 • RHIZO Sportschool
 • RHIZO Zorgkrachtschool
 • Spes Nostra Heule
 • Spes Nostra Kuurne

Een overzicht van alle scholen met 1A en 1B en hun websites, vind je ook bij 'Scholen 1A en 1B'.

{slider Voor hoeveel scholen meld ik mijn kind het best aan?|green}

In sommige scholen zijn de plaatsen beperkt. Meld daarom je kind aan voor meer dan één school. Je vergroot daarmee de kans dat jouw kind een plaats heeft. Afhankelijk van het aantal plaatsen, kent het systeem een door jou opgegeven school toe.

Geef al je mogelijke favoriete scholen in de juiste volgorde op. Zet je favoriete school op 1, je tweede keuze op 2, je derde keuze op 3,… Het maken van één of meerdere keuzes heeft geen invloed op je kansen in je meest favoriete school.

{slider Hoe orden ik de scholen die ik verkies het best?|green}

Zet de scholen in de volgorde van jouw voorkeur. Het systeem probeert jouw kind altijd een plaats toe te kennen in de school van jouw hoogste voorkeur.
- Krijgt jouw kind een plaats toegewezen in een hogere school van voorkeur? Dan vervalt de aanmelding voor de onderliggende schoolkeuzes.
- Krijgt jouw kind een weigering voor een hoger geplaatste school? Dan staat jouw kind op de weigeringslijst of wachtlijst van deze school. De wachtlijst geldt tot en met 6 oktober 2023. De scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde leerlingen tot die datum te respecteren. Als er in die school een plaats vrij komt, dan kan het zijn dat jouw kind er toch nog kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

{slider Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?|green}

De dag of het uur waarop je aanmeldt, heeft geen invloed op de toewijzing van een plaats in een school.

{slider Hoeveel vrije plaatsen zijn er?|green}

Het aantal vrije plaatsen wordt voor de start van de aanmeldingsperiode bekendgemaakt op www.naareensecundaireschool.be

{slider Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?|green}

Het systeem ordent de leerlingen op basis van:

 1. Voorrang broer/zus
 2. Voorrang kinderen van personeel
 3. Schoolvoorkeur
 4. Toeval

{slider Wie behoort tot de voorrangsgroep 'kinderen van dezelfde leefentiteit'?|green}

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

 • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Wil je hierover meer informatie, contacteer de school in kwestie.

{slider Wie behoort tot de voorrangsgroep 'kinderen van personeel'?|green}

Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit hebben de kinderen van personeelsleden voorrang op alle andere leerlingen in de secundaire school waar het betrokken personeelslid werkt en ook in de secundaire scholen waar de inschrijvingen van de ene naar de andere school doorlopen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is. Een pleeg- of stiefouder die op school werkt, geeft dus geen recht op voorrang. Een ouder die in een basisschool werkt, gelegen op dezelfde campus, geeft eveneens geen recht op voorrang.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de secundaire school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of logopedist zijn.

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is evenmin van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

1° personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;

2° personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.

Wil je hierover meer informatie, contacteer de school in kwestie.

{slider Wat doe ik als mijn voorrang verkeerdelijk geweigerd is?|green}

Indien je voorrang geweigerd werd en je meent dat dit onterecht gebeurd is, neem dan contact op met de LOP-deskundige: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

{slider Kan ik na de aanmelding mijn gegevens aanpassen?|green}

Tijdens de aanmeldingsperiode (27.03.2023 (9u) - 21.04.2023 (23u59) is het nog mogelijk om zelf aanpassingen te doen. Log je hiervoor terug in het systeem in.

Na de aanmeldingsperiode neem je best contact op met de LOP-deskundige: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

{slider Wat doe ik als ik nog niet weet of mijn kind naar 1A of 1B zal gaan?|green}

Als je nog niet weet of je kind naar 1A of 1B gaat, dan kan je jouw kind zowel voor 1A als 1B aanmelden. Je kan dit voor elke school apart aanduiden. Je kan je in meerdere scholen voor zowel 1A als 1B aanmelden.

{slider Wat doe ik als mijn kind geen rijksregisternummer heeft?|green}

Als je kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met één van de beheerders:

- Charlotte Vandervennet (scholengemeenschap Groeninge): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Ilse Vanherpe (GO! Athena): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Julie Tanghe (PTI): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Riccardo Vandewalle (LOP): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 {slider Kan ik na de aanmelding mijn gegevens aanpassen?|green}

Tijdens de aanmeldingsperiode (27.03.2023 (9u) - 21.04.2023 (23u59) is het nog mogelijk om zelf aanpassingen te doen. Log je hiervoor terug in het systeem in.

Na de aanmeldingsperiode neem je best contact op met de LOP-deskundige: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

{slider Wanneer ontvang ik het resultaat van de aanmelding?|green}

Op vrijdag 12 mei ontvang je een mail of brief met het resultaat.

{slider Welke resultaten zijn er mogelijk?|green}

 • Een toewijzing: je ontvangt een 'ticket' of toewijzing om in een school te gaan inschrijven. Inschrijven doe je vanaf dinsdag 16 mei 2023 (9u) tot en met maandag 12 juni 2023 (16u). Hoe je jouw kind moet inschrijven, vind je op de website van de aan jou toegewezen school. Als je in deze periode niet inschrijft dan vervalt jouw toewijzing.
 • Een niet-gunstige rangschikking: dit betekent dat er voor jouw kind voor die school na de aanmeldingen geen plaats is. Uw kind staat wel op de weigeringslijst van die school.

{slider Voor wat kan je bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht?|green}

 • Een melding van een technische fout of materiële vergissing (bv verkeerde afstandsberekening).
 • Een vraag tot erkenning van jouw specifieke situatie waardoor de inschrijving van je kind enkel mogelijk is in een bepaalde school. Als de school akkoord gaat met een inschrijving, dan beslist de Commissie inzake Leerlingenrechten over de definitieve goedkeuring.

Hoe doe je een melding?
Doe een melding via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef zeker volgende informatie mee:
- De naam van de ouder en/of andere belanghebbende (= de indiener(s));
- De naam en het rijksregisternummer van het kind;
- Informatie over de fout of vergissing;
- De expliciete vraag of klacht.
- Bij de vraag naar een uitzonderlijke situatie: de naam van de school.

{/sliders}